Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo V/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017-2018
(Cập nhật lúc 10:00 | 08/10/2017 )
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số: /TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đăng ký và nộp học phí học lại học phần Giáo dục thể chất

học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi: - Sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE học kỳ I năm học 2017-2018 theo thông báo số 923/TB-ĐHKTQD ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc thông báo TKB học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp CTTT, CLC & POHE K56, 57 và 58

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học phần Giáo dục thể chất trên cổng thông tin; Trung tâm thông báo số lượng các lớp và thời gian nộp đơn đăng ký học phần Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cho đối tượng là sinh viên học lại các khóa 55,56,57,58 học theo hình thức lớp tín chỉ bổ sung như sau:

1. Các lớp học phần giáo dục thể chất đủ số lượng sinh viên để mở lớp gồm:

STT

Lớp học phần

Thời gian học

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất 1_lớp 2

Chiều thứ 2 ngày 23/10 (ca 3)

2

Giáo dục thể chất 2_lớp 7

Sáng thứ 5 ngày 26/10 (ca 1)

3

Giáo dục thể chất 3_lớp 9

Sáng thứ 6 ngày 27/10(ca 1)

4

Giáo dục thể chất 4_lớp 10

Chiều thứ 6 ngày 27/10 (ca3)

5

Giáo dục thể chất 5

Sinh viên chủ động gặp GVCN để đăng ký học lớp ghép

2. Thời gian đăng ký và đóng học phí:

- Thời gian sinh viên nộp đơn đăng ký (gặp GVCN) và đóng học phí từ ngày 9/10 đến hết ngày 13/10/2017;

3. Một số lưu ý:

- Sinh viên các lớp học phần bị hủy có thể đăng ký bổ sung với các lớp đã được mở (như nêu trên). Nơi đăng ký bổ sung: Phòng 104 nhà 14 (gặp thầy Khánh);

Nhận được thông báo này, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên lớp mình được biết.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TT ĐTTTT,CLC & POHE.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS. Đàm Sơn Toại

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo nghỉ học
Hỗ trợ sử dụng Turnitin cho người học
Thông báo V/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017-2018
Thông báo thông tin truy cập Sách điện tử IGP cho sinh viên
Thông báo về học bổng hòa phát
Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế
Danh sách sinh viên được nhận chứng chỉ tập đoàn Sumitomo
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 của sinh viên CTTT, CLC & POHE
test 1
Thông báo học phí kỳ 9 Tiên tiến K54
Thông báo điều chỉnh giảng đường từ 2-8/6
Thông báo Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Danh sách TA CLC và POHE
Thông báo V/v nhận đơn đề nghị xem lại bài thi học phần học kỳ I năm học 2015 - 2016
Thông báo thay đổi phòng thi ngày 27.02; 05.03; 06.03/2016 của Khóa 57
 
Tổng lượt truy cập: 3403512 - Số sinh viên Online: 14
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn