Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo V/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017-2018
(Cập nhật lúc 11:46 | 23/08/2017 )
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số:     /TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phú


Hà Nội, ngày      tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần Giáo dục thểchất học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Kính gửi:   - Sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến,Chất lượng cao & POHE

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạchgiảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE học kỳ Inăm học 2017-2018 theo thông báo số 923/TB-ĐHKTQD ngày 14  tháng 7 năm 2017 về việc thông báo TKBhọc kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp CTTT, CLC & POHE K56, 57 và 58,Trung tâm thông báo thời gian đăng ký học phần Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học2017 – 2018 cho đối tượng là sinh viên học lại các khóa 56,57,58 học theo hìnhthức lớp tín chỉ bổ sung như sau:

1. Thời gian đăng ký và đóng học phí:

- Thời gian mở lớp đăng ký từ ngày 28/8đến hết ngày ngày 30/8/2017;

- Thời gian đóng học phí: Ngày 31/8 và1/9/2017.

2. Một số lưu ý khi đăng ký học phần:

- Chỉ mở lớp khi quy mô tối thiểu đạt 30sinh viên;

- Sinh viên đăng kýqua tài khoản cá nhân tại www.portalaep.neu.edu.vn;mục đăng ký;

- Nơi giải đáp thắcmắc và hướng dẫn đăng ký: Phòng 104 nhà 14 (gặp thầy Khánh);

            Nhậnđược thông báo này, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp thông báotới toàn thể sinh viên lớp mình được biết.

Trântrọng thông báo!

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu TT ĐTTTT,CLC & POHE.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


 (Đã ký)


TS. Đàm Sơn Toại

 

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo nghỉ học
Hỗ trợ sử dụng Turnitin cho người học
Thông báo V/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017-2018
Thông báo thông tin truy cập Sách điện tử IGP cho sinh viên
Thông báo về học bổng hòa phát
Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế
Danh sách sinh viên được nhận chứng chỉ tập đoàn Sumitomo
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 của sinh viên CTTT, CLC & POHE
test 1
Thông báo học phí kỳ 9 Tiên tiến K54
Thông báo điều chỉnh giảng đường từ 2-8/6
Thông báo Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Danh sách TA CLC và POHE
Thông báo V/v nhận đơn đề nghị xem lại bài thi học phần học kỳ I năm học 2015 - 2016
Thông báo thay đổi phòng thi ngày 27.02; 05.03; 06.03/2016 của Khóa 57
 
Tổng lượt truy cập: 3403517 - Số sinh viên Online: 19
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn